T2 Watch – Đông hồ chính hãng

Các sản phẩm mới nhất

ĐỒNG HỒ BENTLEY BL1853-10LKCB -30%

Quartz (Máy pin - điện tử)

25mm - 29mm

Giá thường: 3,990,000đ

Giá KM: 2,800,000đ

ĐỒNG HỒ BENTLEY BL1853-10MKCB -30%

Quartz (Máy pin - điện tử)

38mm - 40mm

Giá thường: 3,990,000đ

Giá KM: 2,800,000đ

TISSOT LUXURY POWERMATIC 80 T086.408.22.036.00 -71%

Automatic (Máy cơ tự động)

41mm - 43mm

Giá thường: 41,990,000đ

Giá KM: 12,300,000đ

TISSOT LUXURY POWERMATIC 80 T086.407.11.061.10 -55%

Automatic (Máy cơ tự động)

41mm - 43mm

Giá thường: 26,710,000đ

Giá KM: 12,000,000đ

TISSOT HERITAGE SOVEREIGN T66.1.723.33 -53%

Automatic (Máy cơ tự động)

38mm - 40mm

Giá thường: 23,340,000đ

Giá KM: 11,000,000đ

TISSOT T-LADY T090.310.36.111.00 -56%

Quartz (Máy pin - điện tử)

25mm - 29mm

Giá thường: 13,500,000đ

Giá KM: 5,900,000đ

ĐỒNG HỒ ORIENT STAR SEMI SKELETON MOVING BLUE RE-AV0111L00B -49%

Automatic (Máy cơ tự động)

41mm - 43mm

Giá thường: 21,960,000đ

Giá KM: 11,300,000đ

ĐỒNG HỒ ORIENT SK RA-AA0B01G19B -32%

Automatic (Máy cơ tự động)

41mm - 43mm

Giá thường: 6,800,000đ

Giá KM: 4,600,000đ

ĐỒNG HỒ ORIENT SK RA-AA0B02R19B -26%

Automatic (Máy cơ tự động)

41mm - 43mm

Giá thường: 6,800,000đ

Giá KM: 5,000,000đ

ĐỒNG HỒ ORIENT SK RA-AA0B03L19B -32%

Automatic (Máy cơ tự động)

41mm - 43mm

Giá thường: 6,800,000đ

Giá KM: 4,600,000đ

Những mẫu đồng hồ nổi bật nhất

TISSOT CHEMIN DES TOURELLES POWERMATIC 80 GMT T099.429.36.038.00 -30%

Automatic (Máy cơ tự động)

41mm - 43mm

Giá thường: 28,620,000đ

Giá KM: 20,000,000đ

TISSOT QUICKSTER T095.417.36.037.00 -49%

Quartz (Máy pin - điện tử)

41mm - 43mm

Giá thường: 13,120,000đ

Giá KM: 6,700,000đ

TISSOT BALLADE AUTOMATIC COSC T108.408.26.037.00 -39%

Automatic (Máy cơ tự động)

38mm - 40mm

Giá thường: 28,870,000đ

Giá KM: 17,500,000đ

ĐỒNG HỒ ORIENT FAC08004D0 -34%

Automatic (Máy cơ tự động)

41mm - 43mm

Giá thường: 5,450,000đ

Giá KM: 3,600,000đ

ĐỒNG HỒ ORIENT FAC08003A0 -34%

Automatic (Máy cơ tự động)

41mm - 43mm

Giá thường: 5,450,000đ

Giá KM: 3,600,000đ

ĐỒNG HỒ ORIENT FAC08001T0 -35%

Automatic (Máy cơ tự động)

41mm - 43mm

Giá thường: 5,810,000đ

Giá KM: 3,800,000đ

ĐỒNG HỒ ORIENT STAR SEMI SKELETON RE-AV0005L00B -43%

Automatic (Máy cơ tự động)

41mm - 43mm

Giá thường: 17,520,000đ

Giá KM: 10,000,000đ

ĐỒNG HỒ ORIENT STAR SEMI SKELETON RE-AV0003L00B -44%

Automatic (Máy cơ tự động)

41mm - 43mm

Giá thường: 17,970,000đ

Giá KM: 10,000,000đ

ĐỒNG HỒ ORIENT STAR RE-AV0002S00B -44%

Automatic (Máy cơ tự động)

41mm - 43mm

Giá thường: 16,070,000đ

Giá KM: 9,000,000đ

ĐỒNG HỒ ORIENT STAR SEMI SKELETON RE-AT0003S00B -41%

Automatic (Máy cơ tự động)

38mm - 40mm

Giá thường: 14,980,000đ

Giá KM: 8,900,000đ

ĐỒNG HỒ ORIENT MAKO III LIMITED EDITION RA-AA0007A09B -33%

Automatic (Máy cơ tự động)

41mm - 43mm

Giá thường: 9,710,000đ

Giá KM: 6,500,000đ

ĐỒNG HỒ ORIENT FAL00004B0 -28%

Automatic (Máy cơ tự động)

41mm - 43mm

Giá thường: 5,800,000đ

Giá KM: 4,200,000đ